سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
محسن رنجبران – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علی مبشری – کارشناس شرکت ملی نفت

چکیده:

دراینمطالعه سازند اجاق قشلاق دربرش گرمی با ضخامت ۴۹۲ مترمتشکل ازشیل ماسه سنگ کنگلومرا و لامینه های ذغال جهت بازسازی شرایط محیطی و تجزیه و تحلیل این شرایط درطول زمان چینه نگاری سکانسی مورد بررسی قرارگرفته است بررسی های دقیق پتروگرافی منجر به شناسایی ده رخساره اصلی دراین سازندگردید که درسه گروه اصلی اواری دانه درشت شامل الیگومیکتیک ارتوکنگلومرا پلی میکتیک پاراکنگلومرا اواری دانه متوسط گری وکی خرده سنگی فلدسپاتیک گری وکی و اواری دانه ریز شیل و مادستون طبقه بندی گردید علاوه برگروه های اصلی رخساره های مختلط آواری کربناته و زغال نیز دراین مجموعه اواری شناسایی شده و مورد بررسی قرارگرفته است براساس مشخصات رسوب شناسی ضمائم فسیلی و مشخصات قابل تشخیص درصحرا و همبستگی رخساره ها درتوالی قائم شرایط محیطی این سازند یک دلتای پیشرونده Progradational Delta تشخیص داده شد نخوه ظهور رخساره ها برروی یکدیگر امکان تفکیک شش سکانس رسوبی کوچک مقیاس را دراین سازند میسر ساخت دربررسیهای دقیق پتروگرافی و مطلاعات تکمیلی XRD تشخیص کلسیت دولومیت سلستیت و باریت به عنوان سیمان برخی ازرخساره های این سازند میسرگردید.