سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان اله ناصحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از البرز مرکزی است قسمت اعظم سنگهای منطقه شامل سنگهای آذرآواری است،که در فاصله زمانی کوتاهی در ائوسن میانی دریک حوضه رسوبی کم عمق تا عمیق تشکیل شده است. از نظر چینه نگاریمنطقه امامزاده داوود شامل واحدهای ذیل میباش : د الف) واحد های سنگ چینه نگاریشام ل بخشEK1با ضخامتی حدود ۱۶۸۶ متر،شامل تناوبی از شیل با لایه هایی از توف و توفیت بخشEK ضخامت حدود ۱۴۹۰ متر، شامل لایه های توفیت و توف با میان لایه های میکرایتی بخش EK3 با ضخامت حدود ۹۵۵/۵ متر شامل تناوبی از شیل های ضخیم لایه با لایه هایی از توف و توفیت. بخش EK4 بهضخامت ۱۰۱۰/۲ متر شامل انواع توفیت ها بخش EK5 به ضخامت ۴۱۳/۵ متر شامل تناوبی از انواع توف ها توفیت ها به همراه میان لایه های میکرایتی ضامت کل تشکیلات کرج برابر ۵۵۹۵/۲ است