سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده پور محمدی – دانشجوی فوق لیسانس چینه شناسی و فسیل شناسی
علی اصغر ثیاب قدسی – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه،
اسلام ابراهیم نژاد – فوق لیسانس چینه شناسی و فسیل شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آ

چکیده:

منطقه مورد بررسی در ۶۵ کیلومتری جنوب غربی زنجان، جنوب غرب روستای دهشیر بالا ، واقع شده است . این منطقه از نظر پهنه بندی رسوبی – ساختاری در زون البرز- آذربایجان (نبوی ١٣۵۵ ) و زون ایران مرکزی (اشتوکلین، ۱۹۶۸ ) قرار گرفته است. نهشته های الیگوسن – میوسن (سازند قم) در این منطقه همانند سایر نقاط آذربایجان وبه ضخامت حدود ١٠۵ متر رخنمون داشته و متشکل از سه واحد لیتولوژیکی می باشد که عبارتند از A آواری B آهکی C مارنی. مرز زیرین این سازند با سازند قرمز زیرین هم شیب و مرز بالایی آن با ساز ند قرمز بالایی تدریجی می باشد . واحد آهکی نهشته های الیگو – میوسن پر فسیل بوده و عمدتا دارای ماکروفسیل های مرجان، دوکفه ای و خارپوست می باشد و میکروفسیلهای موجود در این واحد شامل: Archaias Kirkukensis Henson, Austrotrillina howchini Schlumberger, Rotalia viennotti, Miogypsinoides sp,Sphaerogipsyna sp, Quinguloculina sp, Miogypsina sp ,Borelis melocurdica Biloculina sp, Heterostegina sp,Nummulites vascus incrassatus, Echinoid sp, Bigenerina sp Textularia sp, Bryozoa sp, Lep.(Nephrolepidina) sp,Orbitolites sp, Plecipoda sp می باشد.