سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد کلانترنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
علی اصغر اریایی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

سازند چمن بیددرناحیه ارداک با مختصات ۳۶درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی و ۵۹درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی قرار دارد این سازند دارای ۸۸۱ضخامت متر بوده و لیتولوژی آن شامل تناوبی از سنگ آهک مارنی مارن تا مارن آهکی است به منظور بررسی و شناخت توالی چینه شناسی و محیط رسوبی سازند مورد مطالعه تعداد ۱۱۰ نمونه قطعه سنگی جهت تهیه مقاطع نازک و تعداد ۳۵ نمونه قطعات سالم تا شکسته آمونیتی جمع آوری شد. میکروفسیل ها شامل قطعات فسیلی الیگواستژینیده و سوزن های اسفنج می باشد که در یک زمینه میکروکریستالین قرارگرفته اند وجود اسپیکول ها در یک زمینه میکرایتی دال بر آرام بودن محیط است بطوریکه رسوباتمادستون تا پکستون در تناوب شیل و مارن های پلاژیک نهشته شدهاست. SMF=3