سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا جهانی چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
محمدحسن کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه و فسیل شناسی
ابراهیم قاسمی نژاد – دکتری پالینولوژی
حسین وزیری مقدم –

چکیده:

به منظور مطالعه چینه نگاری سکانسی و بایواستراتیگرافی سازند سروک درمیداننفتی اهواز ۳۰۷مقطع نازک در۹۷مترازضخامت روسوبات چاه AZ 355 مورد بررسی قرارگرفت مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی ۹ رخساره گردید که درسه زیرمحیط رسوبی لاگون سدی و دریای باز ته نشست شدها ند همچنین ۲ سکانس رسوبی محدود شده توسط ناپیوستگی های نوع دوم تشخی ص داده شد سکانس ۱ به سن سنومانین بالایی دربرگیرنده بسته رسوبیهای tst می باشد سکانس ۲ با سن سنومانین زیرین تا میانی دربرگیرنده بسته های رسوبی HST,TST می باشد مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک منجر به شناسایی ۳بایوزون گردید که از راس به سمت قاعده عبارتندازRotalipora cushmani Range Zone به سن سنومانین بالایی، Rotalipora reicheli Partial Range Zone به سن سنومانین میانی و Rotalipora brotzeni Interval Zone به سن نوسمانین زیرین براساس بایوزون های ارایه شده سن قسمت های مطالعه شده سازند سروک درچاه مذکور سنومانین زیرین تا سنومانین بالایی می باشد.