سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رجبعلی پور – آزمایشگاه سیستم های نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنع
محمدرضا میبدی –

چکیده:

مدل اتوماتای سلولی ژنتیکی ترکیبی است از الگوریتم های ژنتیکی و مدل اتوماتای سلولی. در مدل اتوماتای سلولی ژنتیکی میان رشته ها (کروموزوم) در جمعیت ژنتیکی و سلولها در اتوماتای سلولی تناظری برقرار می شود. نتیجه این خواهد بود که هر سلول دارای تعدادی ژن در قالب رشته های بیتی است که نمایش دهنده یک جواب ممکن برای مساله مورد مطالعه می باشد. ژن ها معرف حالت سلول در اتوماتای سلولی هستند. حالت بعدی اتوماتای سلولی (نسل بعدی در این جمعیت) با کمک قوانین اتوماتا که در واقع قوانین زاد و ولد میباشند تولید م یگردد. عمل چینش، در اتوماتای سلولی ژنتیکی عملی است که نحوه قرار گیری سلولها در فضای جمعیت را تغییر م یدهد. عمل چینش سبب از میان رفتن همسایگان قدیمی یک سلول و ایجاد همسایگان جدید برای آن سلول می گردد و از این طریق ، رشته ای که در صدد انتخاب یک رشته و ترکیب با آن برای ایجاد فرزندان جدید است، دارای محدودیت دسترسی و انتخاب می باشد و فقط از یک سری رشته محدو د در همسایگان خود حق انتخاب دارد. این محدودیت، در حل بعضی از مسائل نه تنها باعث کاهش کارایی الگوریتم نمی شود، بلکه کارایی آن را بهبود می بخشد. چند روش چینش که در [ ۵]مطرح و کارایی آنها مورد آزمایش قرار گرفته عبارتند از : چینش سطری، چینش قطری، چینش حداکثر فاصله، چینش تصادفی و چینش مرکزی. در این مقاله چینش های جدیدی معرفی شده است و بر روی مسایل متنوعی از جمله مساله کوله پشتی، مساله فروشنده دوره گرد، مساله تخصیص کانال در سیستمهای سیار سلولی و مساله رنگ آمیزی گراف آزمایش و مورد ارزیابی قرار گرفته است و با چینشهای گزارش شده در [ ۵] مقایسه گردیده است