سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید حاجیلویی – هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
صمداله کرمی – کارشناس بازرس مزارع موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذرموسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت غده های بذری سیب زمینی از نظر تظاهر عوامل بیماریزای ویروسی در مزارع پست کنترل، ۲۷۵ نمونه اطمینان غده بذری تولیدی که هر کدام شامل ۱۰۰ عدد غده از ارقام آریندا، آگریا، آلمرا، بانبا، بورن، پیکاسو، جلی، راموس، ساتینا، سانتانا، سانته، ساوالان، سینورا، فونتانه، مارفونا، مارکیز و میلوا از استان های زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، کردستان، همدان، مرکزی، کرمان، اردبیل و قزوین در کلاس های B و A ،E ،SE ،S بود، جمعآوری و در مزرعه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج در تاریخ ۱۵/ ۲/ ۹۰ کاشته شد. در بازرسی هایی که در ۲۴ نمونه ها آلودگی ویروسی با شدت ۱% در ۲۷ نمونه، ۲% در ۱۷ / ۹۰ از مزرعه صورت گرفت ۳ /۵/ ۹۰ و ۳ /۴/ تاریخ های ۱۵ نمونه، ۳% در ۷ نمونه، ۴% در ۱۱ نمونه، ۵% در ۳ نمونه و ۷% در ۲ نمونه غده مشاهده گردید. با توجه به اهمیت آزمون های پست کنترل در تایید آزمون های رایج سلامت غده های بذری و بررسی تاثیر محیط در تظاهر بیماری ها یا تشدید بیماری های بذرزاد وسایر گزینه ها از نظر مقاومت های نسبی، کامل یا میزان حساسیت در شرایط مزرعه ضروری است.