نوشتن مقاله

نوشتن پیش نویسی یک مقاله طولانی فراز و نشیب های زیادی دارد و تمرکز شما ممکن است در طول روز بر اثر توقف هایی که برای وعده های غذایی، جلسات کلاسی، قرارها و رویاهای روزانه صورت می گیرد منحرف شود. در نتیجه ممکن است خیلی سریع فکر و ایده های خوبتان را از دست بدهید، بنابراین، باید اولین پیش نویسی را اکتشافی بدانید که نشان دهنده دانش و مستدل بودن شواهد شماست. اگر به نکات زیر دقت کنید می توانید موثرتر عمل کنید:

  • جمله فرضیه را درست بیان کنید.
  • عنوانی بنویسید که در آن کلمات کلیدی مشخص شده باشد.
  • با استفاده از طرح کلی تحقیقی به ایده هایتان نظم ببخشید.
  • هدف تحقیق و نقش خود به عنوان نویسنده تحقیق رابه خوبی درک کنید.

بدون تعلل و ترس شروع به نوشتن کنید و به خاطر داشته باشید که بعد از آن در مرحله اصلاح تحقیق می توانید پاراگراف هایی که شتابزده نوشته اید را کامل کرده نثرتان را بررسی و نوشته هایتان را دوباره مرتب کنید تا از محور بحث خارج نشوید.

– سازگاری با ماهیت برگشت پذیری و طولانی بودن نوشتن مقاله

نوشتن مقاله روزهای زیادی وقت می گیرد، در طول این روزها شما باید ایده ها و نوشته هایتان را بررسی و جمع بندی کنید. شواهد کمکی ممکن است مستدلی نباشد و شما مجبور شوید دوباره به مراحل قبلی (خواندن، تحقیق کردن و یادداشت برداری) بازگردید.

اگر زمانی به عنوان نویسنده به بن بست رسیدید و خودتان را در مقابل این مانع دیدید، راحت و آرم باشید و یاد بگیرید به جای اینکه نامید شوید از این وقفه لذت ببرید. طبیعت به نوعی به همه ما یادآوری می کند که گاهی لازم است توقف کنیم، نفسی تازه کرده و دوباره به سراغ مشکلات برویم. حتی اگر نوشته ی ما یک یا دو صفحه بیشتر نباشد، باید آنرا دوباره مرور کنیم. این مرور باعث می شود ذهن دوباره فعال شود. لازم نیست حتماً طبق تنظیمات طرح پیش بروید. هر زمانی که آماده بودید شروع به نوشتن بخشی از مقاله کنید. برای مثال، «کیم لوز» هنگامی که مقاله ای در مورد تاثیرات تلویزیون بر روی پیشرفت زبان کودکان می نوشت، متوجه شد که نباید فن آوری تلویزیون را نادیده بگیرد، او پاراگرافی که مشغول ان بود را نوشت و ان را برای استفاده بعدی کنار گذاشت. نمی توان فن آوری ارتباطات جدید را، که با سرعت قابل توجه اش پیشرفت کرده است، نادیده گرفت. پنجاه سال قبلی، مردم در پیله ای از تنهایی زندگی می کردند که تنها با روزنامه ها و تعداد کمی از ایستگاه هایی رادیویی به عنوان یک ملت از هم باخبر می شدند. اما اکنون ما در عصری زندگی می کنیم که اطلاعات توسط تلویزیون و رادیو به خانه ها و ماشینهایمان منتقل میشوند و یا زنگ تلفن ها ما را عصبی می کنند و کامپیوتر و مودمهایش برای ارتباط جهانی، سرتاسر ملت ها را شیفته ی خود ساخته اند. ولز در نهایت این متن رادر صفحه ۶ مقاله اش استفاده کرده است (به ص ۲۴۴ رجوع کنید).کاربردی عمل کنید، یعنی آنچه را که میدانید و احساس می کنید درست است بنویسید نه چیزی که فکر می کنید دیگران می خواهند بشنوند.آزادانه بنویسید، یعنی اولین پیش نویس را در حالی بنویسید که احساساتان را به قصد آوردن کلمات مورد نظر بر روی صفحه کنترل کرده اید نه ارائه نوشته ای مرتب.محتاط باشید، یعنی نسبت به منابع امانت دار باشید و نام ها را ذکر کنید. نقل قول ها را مشخص کنید و صفحات منبع را نیز یادداشت کنید.