فصل و بخش کتاب: در فهرست منابع، بخش و فصول کتاب را بنویسید مخصوصاً هنگامی که هر کدام از بخش ها و فصول کتاب به طور مجزا ترجمه و ویراستاری یا نگارش شده باشند یا آنکه به توجه و بررسی بیشتری نیاز داشته باشد. برای مثال اگر مطلبی را از یک فصل یا بخش خاصی از کتاب مذکور نقل کرده باشید به عنوان مثال فصلی از کتاب توماس لویس با عنوان (the lives of a cell) از بخش the) (music of this Sphere این مطلب را می توانید به شرح زیر بنویسید.

توماس، لویس (the lives of a cell) ( احتمالاً زندگی یک سلول) چاپ در نیویورک ناشر، وینکینگ ، ۱۹۷۴.

نقل قول از کتاب را باید با ذکر صفحات استفاده شده، بیان کرد. بنابراین هیچ گونه دلیل منطقی دال بر بیان فصل کتاب وجود ندارد و عنوان کردن فصل کتاب الزامی به نظر نمی رسد. علی رغم اینکه این مطلب بخشی از کتاب توماس بوده است که شما آنرا مطالعه کردید؛ با تمام این اوصاف، گزیده آثار ادبی، کتاب ها و آثاری از نویسندگان و مؤلفان مختلف یا آثار مختلف از یک مؤلف و نویسنده مشابه را نیز در بر می گیرد، چون خوانندگان ممکن است فهرست منابع تحقیق خود را به شرح زیر تهیه و تدارک ببینند.

۱- اگر شما یک بخشی از تحقیقات یا مقالات لون ایل در LOne Elder را نقل قول کنید، باید فهرست منابع را به صورت زیر بنویسید.: ایلدر، لون . مراسم تجلیل از “مردان روشن دل و کهنسال سیاهپوست” نمایشنامه های جدید از سیاهپوستان یک اثر برگزیده هنری، اد. ویلیام کوجه. جی آر بارتن روج . لوئیسین اسثیت ۵۵-۷۲T1968,up۔

۲- اگر سطرهایی از یک نمایشنامه ارسطوفنز AristophaneS مانند the Birdo را در مقاله تان عنوان می کنید باید به صورت زیر این مورد را ذکر کنید:

ارسطوفنز، عنوان کتاب پرندگان، پنج نمایشنامه کمدی از ارسطوفنز، مترجم بیامین بی . راجرز، محل انتشار گاردن سی تی NY، دابلدی ۱۹۹۵، صفحات ۱۱۰-۱۵۴

۳- اگر شما از فصلی مربوط به یک نسخه از چندین نسخه ی کتاب مورد نظر (چند جلدی) مطلبی را نقل قول می کنید، به صورت زیر آن را در فهرست نقل نمایید: استیذ بری، جورج ، ” دیکنز ” تاریخچه کمبریج بررسی و مرور پیشینیه تحقیقات انگلیسی و ادبیات انگلیسی . ای دی . ای دابلیو، ولرد وا، از والر. در ۱۴ نسخه ، نیویورک پتو تامز ۱۹۱۷ ، جلد ۱۳ صفحات ۷۶-۳۳۵.