اعداد لاتین: از اعداد لاتین (با حروف بزرگ) برای القاب اشخاص (الیزابت II) و بخش های مهم خلاصه مطالب استفاده کنید . از اعداد لاتین (با حروف کوچک) برای صفحات اولیه ی متن، مثلا پیشگفتار یا مقدمه استفاده کنید (iii,iV,V). در غیر این صورت، اعداد انگلیسی را به کار برید (به عنوان مثال: جلد ۵، پرده ی ۲، فصل ۱۶، ۳۲ ۲Sam.2.1 -8 Plate، یا ۳۰-Iliad2.121)؛ به استثنای وقتی که مقاله ای برای اساتید رشته هایی نظیر تاریخ، فلسفه، مذهب، موسیقی، هنر و تئاتر می نویسید که در این صورت باید از اعداد لاتین استفاده کنید ( مثل : l Sam. iii. 1-8 ،Act II III

۵-۶٫Hamlet I.ii). در اینجا، فهرستی از اعداد لاتین آمده است:

یکان دهگان صدگان

بنابراین، XII برابر با ۲۱، CX برابر با ۱۱۰ و clV برابر با ۱۵۵ است.

عناوین ثابت: در گوشهای سمت راست بالای صفحه، نام خود را دقیقاً در مقابل شماره ی صفحه تکرار کنید. در سبک MLA باید نام خود را قبل از شماره ی صفحه، در تمام صفحات بعد از صفحه ی اول قرار دهید. در سبک APA باید یک عنوان کوتاه در بالای هر صفحه، دقیقا بالای شماره ی صفحه قرار گیرد (“عناوین کوتاه در متن” را در زیر همین پاراگراف ملاحظه کنید).

عناوین کوتاه در متن: عناوین کتابها و مقالاتی که اغلب در متن تکرار می شوند را برای بار دوم به بعد به شکل اختصاری ذکر کنید. برای نمونه، عنوان سابقه انگلیسی به عنوان یک ربانی، باید بعد از اولین باری که استفاده شد، در متن، یادداشت ها و منابع درون متنی به شکل مخفف سابقه تغییر یابد اما در مدخل کتابنامه، شکل مخفف آن را ننویسید. یا مثلا برای اولین بار بنویسید «حماسه ای گیلگمش » اما پس از آن فقط بنویسید گیلگمش (نکته: هنگامی که به یک اثر اشاره می کنید حتما زیر عنوان کوتاه خط بکشید.) هنگامی که نوشته ی خود را به سبک APA تایپ می کنید، عنوان خود را در حد دو یا سه کلمه ی اول آن، کوتاه کنید و جهت شناسایی، آن را در گوشه ی سمت راست و بالای هر صفحه قرار دهید (برای مثال: “کشف تفاوت های به خاطر آوردن در سالخوردگان” باید کوتاه شود و به “کشف” و یا “کشف تفاوت های به خاطر آوردن”

زبان عامیانه: از به کار بردن واژه های عامیانه خودداری کنید. هنگامی که در مطالعه ی یک زبان از واژگان عامیانه استفاده می کنید، هر کلمه ای از این قبیل که مورد بررسی قرار می گیرد را درون گیومه قرار دهید و زیر لغات عامیانه دیگر خط بکشید.