سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید شیرزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد

چکیده:

دانش سازمانی به زعم غالب مدیران موفق دنیا، مهمترین سرمایه شرکتهای سده بیست و یکم محسوب می شود. مدیران شرکت های موفق و بزرگ دنیا، م دیریت دانش سازمانی را به عنوان دومین اولویت اصلی کاری خود ذکر کرده اند. از جانب دیگر، تنوع و گستردگی سیستم های مرتبط با مدیریت دانش که هر یک با جنبه خاصی از دانش سازمانی ارتباط دارند باعث آن شده است که طی سالهای اخیر نحوه انتخاب و برنامه ریزی و بهره گیری از سیستم ها و ابزارهای گوناگون موجود در مدیریت دانش، به عنوان یکی از مسائل اصلی مدیران سازمان های بزرگ مطرح باشد. هدف مقاله حضر چگنگی مدیریت بر دانش منابع انسانی در سازمان هاست. بدین منظور، پس از مروری بر مفاهیم مدیریت دانش، به چرایی بهره جستن از مدیریت دانش در سازمان ها می پردازد و در پایان راهکارهای غلبه بر موانع مدیریت دانش سازمانی را برمی شمارد.