سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اولدوز کریمی – کارشناس ارشد گروهکامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

چکیده:

امروزه یکی از راه حلهای نوین به منظور ساخت سیستمهای کاربردی سازمانی راه حل مبتنی بر سرویس تلقی می شود معماری سرویس گرا ساخت برنامه های کاربردی انعطاف پذیر و سست پیوند را آسان کرده است بنابراین به عنوان یک فاکتور اساسی برای قابلیت همکاری در سازمان مطرح می شود که دراین رویکرد عملکردهای سازمان به عنوان سرویسهای خودمختار با اتصال سست مستقل از پلت فرم و قابل استفاده مجدد طراحی و پیاده سازی می شوند دراین مقاله تلاش می شود با استفاده از شناسایی سرویس یک رویکرد کامل یکپارچه سازی را ارائه دهیم.