سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناس معماری
لادن عزیزی لرد – کارشناسی معماری

چکیده:

سازمان ها تازمانی که برای بقاء تلاش میکنند و خودرا نیازمند حضوردرعرصه ملی و جهانی میدانند باید اصل بهبود مستمرContinuous improvement را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند این اصل حاصل نمی شود مگرا ینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر شود این بهبود را میتوان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان مسئولیت پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب ایجاد کرد سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مانسب به انعطاف پذیری برنامه ها و اهداف و ماموریت سازمان ها درمحیط پویای امروزین کمک قابل توجه می نماید. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ سازمانی نیاز دارددراین مقاله به ترعیف ارزیابی عملکرد از سه بعد کارکنان استفاده ازمنابع و امکانات و درقالب سازمانی می پردازیم و پس از معرفی دیدگاه های مختلف درزمینه ارزیابی عملکرد و همچنین بیان فرایند کلی درسازمان ها به معرفی مدل ها و الگوهای رایج ارزیابی عملکرد خواهیم پرداخت