سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رجایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاسر ماندی صنم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

در راستای صنعتی سازی تولید مصالح و روشهای اجرای دیوارهای بتنی در چارچوب اصول توسعه پایدار، این مقاله با بررسی نقاط ضعف روشهای سنتی قالببندی دیوارهای بتنی و با در نظر گرفتن هزینه و سرعت اجرا، عملکرد سازهای، سازگاری با محیطزیست و به حداقل رساندن آلودگیها، سهولت اجرا و استفاده از تخصصهای بومی، استفاده از منابع داخلی کشور و نیز سهولت در حمل و جابجایی که از پارامترهای موردتوجه در روشهای نوین نسبت به سنتی میباشند اجرای دیوارهای بتنی با قالب از مصالح ماتریسگچی را مورد مطالعه قرار میدهد. در راستای تکمیل این ساختار و فناوری، مطالعات گسترده آزمایشگاهی بر روی مصالح تشکیل دهنده صورت پذیرفت و طرح اختلاطی از الیاف پلیمری خرد شده با ماتریس گچ به عنوان مصالح تشکیل دهنده قالب انتخاب گردید. پس از تکمیل مشخصات ابعادی قالب با توجه به طرح اختلاط انتخابی کاربرد قالب در اجرای دیوارهای بتنی ابتدا توسط نرم افزار اجزای محدودANSIS) مورد مطالعه قرار گرفت و در انتها در قالب پروژههای پایلوت مورد بررسی قرار گرفت.