سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سمنان
مهدی زحمتکش – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهرا نوری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی

چکیده:

درهمهکشورهای جهان دولت ها پذیرفته اندکه خود را از عرصه اجرائیات و تصدی رها کنند و به موقعیت نظارت و سیاستگذاری برگردند و از این رو بسیاری از حوزه ها ی فعالیت که سالها حوزه عمل دولت تلقی می شد به بخش خصوصی واگذار شده است انگیزه اصلی خصوصی سازی ظهور اقتصادهای مبتنی براطلاعات است برخلاف گذشته منبع اصلی ثروت دیگر منابع طبیعی یا کارفیزیکی نیست درعصر ما ثروت از ارتباطات و دانش سرچشمه می گیرد عصر صنعتی به پایان راه خود رسیده است اقتصادها جهانی شدها ند کشورهایتوسعه نیافته به خصوص بعد از دهه هشتاد بصورت سرسام آوری درراستای خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی دست یازیدند فروپاشی ایدئولوژی سوسیالیستی و شکست تجربه ای دولتیکردن اقتصادو یا اقتصادمرکزی از یک طرف و تجربه ای موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا این باورها را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی جز پیوستن به اقتصادبازار آزاد و کاهش مداخله دولت ازطریق خصوصی سازی شرکت های دولتی راه دومی وجود ندارد