سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه سادات مویدیان – دانشجوی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

طی سالهای اخیر امنیتمناطق مرزی و انسدادمرزهای کشور بهطور جدی مورد توجه مسئولان قرارگرفته است ایران ۱۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد مرز پاکستان و ایران از گذرگاه های عمده قاچاق انسان کالا و موادمخدر میباشد دراین مقاله سعی برآن شده که راهکارهایی برای امنیت پایدار مناطق و حفاظت کامل از مرز کشور ارایه دهیم