۲ ب- تهیه ی کتابنامه ی اولیه (برای شروع کار)

کتابنامه ی اولیه فهرستی است از منابعی که قبل از پیش نویس کردن مقالهتان به خواندن آن نیازمندید. این کتابنامه نشان می دهد که منابع دست اول کافی برای موضوع (تحقیقی)تان موجود است. منابع کم، دلالت بر محدود یا نامفهوم بودن موضوعتان میکند؛ در حالی که تعداد زیاد منابع، حاکی از نیاز به تمرکز دقیق تر است.برگه های دست نویس، یک روش سنتی در نگارش مقالات تحقیقاتی هستند، اما همین برگه ها راه را برای فن آوری های جدید و نوین باز کرده اند. پرینت های کامپیوتری به سهولت میتوانند جایگزین مجموعه ای از برگه های دست نویسی شوند. در نهایت، با انتخاب هر کدام از این روشی ها، باید مواد کتابنامه را به شیوه ی MLAنجمن زبان نوین] (یا روش های آکادمیک دیگر، نظیر شیوه ی APA) برگردانید. سیستم برگ های (که در آن هر منبعی، بر روی یک برگه ای مجزا ثبت شده است) شما را قادر به مرتب کردن اجزاء به صورت الفبایی می کند. از یک سیستم خاص که مورد تایید استادتان است، استفاده کنید. برای مثال، برخی از محققان دور منابعی را که از روی یک پرینت کامپیوتری نوشته شده اند، خط می کشند. برخی دیگر، خود پرینت را روی برگه ها میچسبانند. تعدادی دیگر از محققان، به هر منبع، یک کاغذ از کاغذهایی که خودشان تهیه کردهاند، اختصاص میدهند؛ سپس از بقیه ی آن صفحه برای رونویسی کردن مطالبی از روی آن منبع، استفاده می کنند. بعضی از محققان هم یک فایل کامپیوتری از «ارجاعات» درست می کنند و روزانه مطالب جدیدی را در ان تایپ می کنند. کتابنامه ی اولیه، دارای سه هدف می باشد:

۱) مقالات و کتابها را بر اساس موضوعشان برای یادداشت برداری، پیدا می کند.

۲) همان طور که در مثال زیر به شیوه ی MLA بیان شده است، اطلاعات رابرای ارجاعات درون متنی فراهم می کند:

* مثال های متعددی که دربارهی «سوءاستفادهی ناپدری ها از کودکان» توسط «استفانز» و «مک کورمیک» آورده شده، اوستین را بران می دارد که چنین اعلام کند: «مادری که یک ناپدری را به خانه اش میبرد، مشکلات بسیاری برای خود و فرزندانش به وجود آورده است.» (۱۴)

۳) اطلاعاتی برای صفحه ی ارجاع نهایی فراهم می کند.

بنابراین باید تمام برگه های کتابنامه و پرینت های کامپیوتری را تا زمانی که مقالهای خود را کامل نکردهاید، نگه دارید. بدون در نظر گرفتن اینکه از کدام روش برای آگاهی از منابع استفاده کردهاید، هرمدخل کتابنامه، باید شامل اطلاعات زیر باشد:

۱) نام نویسنده (۲) عنوان اثر ۳) اطلاعات انتشار۴) نشانه ی بازیابی کتابخانه ۵) اختیاری: یادداشتی درباره ی فهرست مندرجات منابع.