باید توجه داشت که کارتهای فهرست کتاب ها را که به یکی از دو نحوه  فوق الفبا تنظیم میکنند. معمولاً برای هر کتاب چند کارت (با شماره  واحد) تهیه می شود، که هر یک با یکی از مشخصات کتاب شروع میگردد. مانند: نام نویسنده، نام کتاب، موضوع کتاب (اکثر کتابخانه ها این سه کارت را حتماً دارند) و گاه مشخصات دیگری از قبیل نام مؤلف یا مؤلفین دیگر کتاب، مترجم، ناشر، ترسیم کننده ی تصاویر و غیره. بنابراین با داشتن هر یک از این مشخصات امکان دارد که بتوان به منبع مورد نظر دست یافت. از طرفی اطلاعات بسیاری را نیز می توان از روی این کارتها به دست آورد این کارت را که کارت اصلی کتاب به حساب میآید میتوان در حرف C پیدا کرد.

(حرف اول نام خانوادگی مؤلف) کارتهای بعدی در حروف برای کارت همکار مؤلف) …a Feeds Feeding : برای موضوع کتاب( F حرف اول نام کتاب) یا حرف( Aیا یافت می شوند. فرض کنیم همین کتاب توسط شخصی بنام دکتر عبدالله عظیمی ترجمه و توسط مؤسسهای به نام نهاوندیان و پسران چاپ شده باشد. بنابراین ترجمه  فارسی این کتاب می تواند دارای کارتهای زیر باشد:

کارت مترجم کتاب (در حرفع) علاوه بر این کارتها در این کشوها کارتهای دیگری نیز یافت می شوند به این ترتیب:

* کارتی که معمولاً به رنگ دیگری (سوای رنگ کارتهای بالا که اغلب سفید هستند) تهیه شده و روی آن مشخصات کتابهائی را که سفارش داده شده می نویسند. در مورد این کتابها – اگر مورد لزوم باشد – می توانید از کتابدار پرسش کنید که رسیدهاند یا نه.

*کارتهائی که در آن کلمه  «See» را مشاهده می کنید و در زیر آن عنوانی نوشته شده است و شما را به منبع مربوط دیگری ارجاع میدهد. پس از پیدا کردن آن (از روی حروف الفباء) اگر با موضوع کارتان مربوط باشد. از آن استفاده خواهید کرد. این کارتها برای موضوعاتی که با موضوع مورد نظر شما ارتباط دارد و ممکن است به نظر شما نرسیده باشد تهیه میگردد. مثلاً ممکن است شما به دنبال موضوع علوفه با علیق گردید. این کارت شما را به موضوع «تغذیه  دام» ارجاع دهد.