سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید قدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، کارشناسی ارشد پترولوژی
فریبرز مسعودی – دانشگاه شهید بهشتی ، دکتری ژئوشیمی
حمیدرضا پیروان – دانشگاه پیام نور ،دکتری پترولوژی
مریم شفاعی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

منظور بررسی تشکیل کائولینیت در پرلیت، سنگ های آتشفشانی جنوب غرب بوئین زهرا ( جنوب دانسفهان) در حوالی روستا های رودک و رستم آباد مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه های منطقه، سنگ های آذرینپیروکلاستیک بوده که در نمونه دستی سبز تیره تا سیاه رنگ هستند و دارای زمینه شیشه ای با بافت پرلیتی می باشند. ای ن سنگ ها اسیدیک و دارای ترکیب ریولیتی با ماگمای سازنده از نوع کالک آلکالن هستند. پرلیت ها سنگ هایی با ۵ د ر صد آب هستند که در شرایط متفاوتی تشکیل می شوند. فاکتورهای اصل ی در پرلیتیزاسیون دمای ماگما PH ترکیب آن ،سطح برخورد با مایع و زمان است. در شرایطی پرلیت ها می توانند به کائولینیت تبدیل شوند. با مطالعه تعداد ۵۰ مقطع تازک و بررسی ۱۲ نمونه آنالیز شیمیایی مشخص شد،کائو لینیت های موجود در جنوب دانسفهان با عبور محلول هایهیدروترمال از درز و شکاف سنگ هایی با بافت پرلیتی و ترکیب ریولیتی در نتیجه نقل و انتقال عناصر و در نهایت ح ل شدن SiO2 وکاهش مقاومت آنها در مقابل آلتراسیون تشکیل شده اند. از عواملی که نشان دهنده آلتراسیون در آنهاسJ وجو د درز و شکاف ، حفره و زئولیت می باشد.