سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران

چکیده:

رادیوگرافی یکی از آزمون های غیر مخرب می باشد که در ارتباط با بررسی صحت جوش در اجرای خطوط انتقال گاز بکار برده می شود. با توجه به استفاده پرتوهای یونیزان در رادیوگرافی، لازم است در خصوص حفاظت کارکنان در برابر تابش پرتوهای مزبور تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. در این راستا می بایست ابتدا پیش از انجام رادیوگرافی در ارتباط با ضرورتها و توجیات مربوطه، تدابیر حفاظتی و هزینه های مترتب برآن و امکان رعایت حدود مجاز دز در مواجهه افراد در محیط کار بررسی ها صورت گرفته و در صورت جواب مثبت باید با استفاده از تکنیک های حفاظتی شامل ۱- افزایش فاصله ۲- کاهش زمان مواجهه و ۳ – کاربرد تجهزات حفاظتی، رادیوگرافی انجام و از مواجهه افراد با دز های غیر مجاز جلوگیری گردد. از سوی دیگر نیز با کمک گرفتن از تجهزات مناسب جهت Phased Array رادیوگرافی همچون دستگاه کرولر میزان مواجهه را کم و یا با کاربرد روشهای جایگزین مانند