سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد واودی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی معماری

چکیده:

موضوع مقاله تاویلی از اماکن مقدس و نسبت آنها با معنویت فضا و چگونگی درک این حس اسمانی از فضا است به همین خاطر نخست به تعبیر معنویت می پردازیم سپس بارمعنایی که متوجه حس معنویت می شود برمی شماریم پس از مقوله معنویت به آنچه این احساس را معنا می کند اشاره می شود و درادامه این مقاله نسبت اماکن مقدس با معنویت بررسی می شود آنگاه به دلایل درک معنویت فضا می پردازیم نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد جوهره منطقی و عقلانی حس معنویت در اماکن مقدس همواره کیفی و غیرشخصی است و برای دریافت و درک این حس نیاز به نوعی کشف و شهود روحانی می باشد.