سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار ، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
ایمان حضرتی آشتیانی – کارشناس ماشینهای ریلی _ دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی راه

چکیده:

این نرم افزارهای چند جسمی در حمل و نقل ریلی و بخش ناوگان با ارائه قابلیتها و ابزار آلات متنوع روند طراحی و تحقیقات را سرعت بخشیده اند و کاربرد آنها در مراکز مختلف صمعتی و تحقیقاتی دنیا کاملا نثبیت گردیده است. یکی از متدائلترین کاربردهای این نرم افزار بررسی و آنالیزهای مرتبط با پایداری و خروج از خط می باشد. با این وجود در بسیاری از تحقیقات انجام شده مسئله خروج از خط تنها در یک واگن برس یده است. در این مقاله تحلیل خروج از خط با استفاده از نرم افزار تحلیل چند جسمی UM در یک قطار بر اساس معیار نادال برسی می شود. قطار فوق نرکیبی از زیر مجموعه های ۳ بعدی و تک بهدی واگن و لکوموتیو بوده که توسط کوپلر با مشخصات کوپلر روسی به یدگدیگر متصل گردیده اند. با استفاده از مدل فوق ترمیبی از شرایط مختلفی از مانورها نظیر قوس ÷یمایی ، شتابگیری و ترمز گیری قابل شبیه سزی می باشو مقاله حاضر بخشی از پروژه تدوین دستورالعمل کاهش خروج از خط در سیستم بهره برداری ناوگان می باشدکه توسط پژوهشکده حمل و نقل و دانشگاه علم و صنعت ایران به انجام رسیده است . از نتایج این شبیه سازیها برای سنجش اثر بخشی راهکارهای مختلفی در حاهش خروج از خط در خطوط ایران استفاده گردیده است.