پس از نوشتن این واژگان، وارد مرحله ی نگارش یک طرح کلی منظم می شویم.

طبقه بندی واژگان در یک طرح منظم

شما میتوانید پس از دستیابی به نظریه های جدید و تهیه ی فهرستی از موضوعات جزئی و واژگان کلیدی، ترتیب عبارت های کلی و جزئی را مشخص کنید

رسوم گفتاری بومیان آمریکایی

سرود                       نقل – روایت                       آواز

برای جنگ                 داستان                          سرود مذهبی

برای سلامتی               بذله گویی                       ترانه محلی

برای مذهب                   خودستایی

این طرح یک طبقه بندی اولیه است که میتواند در طول تحقیق تغییر کند و این تغییر گاهی ضروری است.

دسته بندی مطالب

روش دیگر طبقه بندی موضوعات کلی و جزئی، دسته بندی آنها حول یک موضوع اصلی می باشد. این گروه موضوعات که همگی با هم مرتبط هستند میتوانند نظریه های جدیدی برای تحقیق باشند

 

 

 

1

طرح سؤالات

خلاقیت خود را با طرح سؤالات زیر تقویت کنید. این سؤالات ممکن است که موضوعات قابل تحقیقی را در اختیار شما قرار دهند.

یک نویسنده پس از مطالعه مقاله ای با عنوان «نافرمانی مدنی» نوشته «تورو»” سؤالات زیر را طرح می کند.

نافرمانی مدنی چیست؟

آیا اختلاف عقیده؛ قانونی، اخلاقی و یا میهن دوستانه است؟

آیا ابزار اختلاف عقیده، یک فعالیت اصلاح طلبانه / آزادی خواهانه است؟

آیا دولت باید در جهت تشویق و یا سرکوب اختلاف عقیده قدم بردارد؟

آیا مقاومت غیرفعالانه مؤثر است؟

پاسخگویی به این سؤالات، نویسنده را به موضوع اصلی نزدیک کرده، به او در طرح یک فرضیه تحقیقی – که کل پروژه را تحت الشعاع قرار می دهد – کمک می کند.

دانشجوی دیگری سؤالات زیر را به صورت نظری مطرح می کند:

مقایسه: چگونه بخت آزمایی با مسابقه اسب دوانی مقایسه می شود؟

تعریف: تعریف بخت آزمایی در اصطلاح قانونی و مذهبی چیست؟

تاثیرات: تأثیر بخت آزمایی بر بودجه ی تحصیلی، بزرگراهها، زندان ها و برنامه های اجتماعی چیست؟

روند کار: جوایز چگونه تقسیم میشوند؟

طبقه بندی: به طور کلی چند نوع بخت آزمایی وجود دارد و کدام نوع آن در این کشور استفاده می شود؟

ارزیابی: ارزش بخت آزمایی برای قشر متوسط چقدر است؟ معایب آن چیست؟

هر یک از این سؤالات می تواند موضوع قابل تحقیقی را ارائه دهد.