توضیح ابزار، روش و یا آزمایش های تحقیق:

نمونه های آب هر روز از نقطه ای یکسان، رأس ساعت ۸ صبح، ۱۲ ظهر، ۴ بعد از ظهر و ۸ عصر گرفته شده و بلافاصله در همان محلی مورد آزمایش قرار گرفته اند. “افراد گروه کنترل شده رژیمی معمولی را ادامه دادند، اما از گروه مورد آزمایش درخواست شد آجیل، پنیرهای تند و شکلات مصرف کنند تا ازدیاد جوش های صورت افراد این گروه در مقایسه با افراد گروه کنترل شده مورد آزمایش قرار بگیرد. ” نمونه ی اولیه، داده های کاملی درباره ی تمام دو قلوهایی بود که بین سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ در «نبراسکا» به دنیا آمده اند. داده ها براین اساس انتخاب شده بودند که همه ی افراد مورد آزمایشی، بیشتر از ۶۰ سال سن داشته باشند.

نکته: در گزارشی به سبک APA درباره ی یک تحقیق تجربی، ابزار و روش های آزمایشی باید در خود متن، تحت عنوان “روش ها” توضیح داده شوند.

تشکر و قدردانی برای کمک و حمایت:

“سرمایه نقدی این تحقیق، با بخشندگی هر چه تمام تر بنیاد «تامپسون-مونرو» تامین شد.

این نویسنده تشکر و قدردانی خود را از مساعدت «پت لوتر»، دستیار دوره ی کارشناسی در بخش فیزیک، اعلام می دارد.

متغیرها یا تناقضات در شواهد:

“«پوتلاچ و همکارانش»، متغیرهای زیر را بر می شمرند: آشنای مثبت، وضعیت برابر معمولی، هنجار های اجتماعی مختلف، کلیشه های منفی و تبعیض جنسیتی (۲۰-۴۱۵). هر چند موانع نژادی را نمی توان به عنوان یک متغیر مهم مورد نظارت و بررسی قرار داد. “نتایج تحقیقات آزمایشی در مدرسه ی دانلپ که در آن ناهماهنگی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است (۶۲ درصد مذکر)، با نتایج همین آزمایش در مدارس دیگر بسیار متفاوت بود.