سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهراب خالقی – دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – دانشگاه تهران
شهریار خالقی – واحد HSE منطقه ۸ عملیات انتقال گاز شرکت ملی گاز ایران
محمد کوهنی – دانشگاه تهران

چکیده:

هرتکنیک انالیز خطری برپایه مدلی بنیان گذاشته میشود که بدنبال پیداک ردن رابطه ای بین علت و معلول حادثه است اکثرقریب به اتفاق این تکنیک ها حوادث رادرنتیجه یک زنجیره یا سلسله ای ازوقایع میدانند این مدلها برای حوادث که علل آنها خرابی فیزیکی اجزا است و سیستم های نسبتا ساده ای هستند مناسبند اما بکارگیری این مدلها درسیستم های پیچیده ی مهندسی که تمرکز بیشتری روی نرم افزار دارند دارای نقص های زیادی هستند دراین مقاله ابتدا یک طبقه بندی خاص از انواع روشهای شناسایی خطر ارایه شده است ودرادامه دو روش جدید شناسایی حوادث تحت عناوین فرایند ومدلهای حادثه سیستمی نظری و مدل حادثه تشدید کارکردی معرفی شده اند و به طریقه کاربرد آنهادرصنایع نفت گاز و پتروشیمی پرداخته شدهاست این روشها برپایه تئوری کنترل است و محدودیت هایی را برای خطرات اعمال می کند که درنهایت باعث جلوگیری از حوادث می شود.