سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آریو خوش قلب – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه عمر
مصطفی یوسفی راد – دانشگاه پیام نور اراک
مهبد مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه عمر

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعات در فرایند حفر تونل این است که در جبهه حفاری، خاک بصورت مناسب نگهداری گردد و بدین صورت تغییر شکلها به حداقل برسد. این موضوع در محیط های شهری از اهمیت خاصی برخوردار می گردد که ریزش تونل یا تغییر شکل های بزرگ فاجعه بار بوده و حتی تغییر شکل هایمحدودتر نیز باعث تخریب ساختمانها خواهد شد. لذا لازم است خاکهای نرم و غیرچسبنده از لحظه حفاری تا زمان نصب تحکیمات نهائی، نگهداری گردند.در این مقاله به بررسی نوع دستگاه حفار مورد استفاده، نسبت به نوع خاک مورد حفاری و مزایا و معایب هر یک می پردازیم. مشاهده می شود که ماشین های در محیطهای درشت دانه و خاکهای غیر چسبنده اشباع، عملکرد ضعیف تری نسبت به ماشین هایSLURRY دارند.