سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گاگیک بدلیانس قلی کندی – دانشیار، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا علی بیگی –
علیرضا ولیپورمرندی –
مهدیه فرشباف حقرو –

چکیده:

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده دارای شرایط استاندارد زیست محیطی منجر به پدید آمدن پروسه های مختلف تصفیه فاضلاب با توانایی تصفیه نرخ های بالای بار آلی شده است. در این راستا فرایندهای غشائی نیز در اقصا نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته اند، هرچند که این فرایند با محدودیت هایی همچون گرفتگی مواجه می باشد. در این میان مقالات و تحقیقات ناپیوسته زیادی بیانگر نتایج گاه همسو و گاه متناقض می باشند. همچنین به دلیل بالا بودن سن لجن در فرایندهای غشائی اکثر آزمایشات و همچنین نتایج در زمانی کوتاهتر از زمان پیشنهادی برای رسیدن حالت پایدار انجام و استخراج شده است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج بررسی های انجام شده جهت ایجاد زمینه ای مناسب جهت درک صحیح از فرایند غشائی می باشد. در این زمینه مطالعه موردی با بررسی نتایج موجود از بررسی های گذشته مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که عامل اصلی در مکانیسم گرفتگی غشاء در نتیجه EPS و SMP تولیدی، شار خروجی و نهایتاً به نوع فرایند بستگی دارد اما تحقیقات دیگری نیز وجود دارند که این نتایج را به چالش می کشانند و دلیل این تفاوت نتایج را به روش آزمایش ارجاع می دهند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که زمان کمتر از ۳ برابر سن لجن در اکثر سیستمها سبب تغییر در نتایج شده اگرچه درصد کاهش آلاینده ها به مقدار ثابتی رسیده باشند. بنابراین میتوان گفت که در فرایند غشائی، دوره تلقیح اولیه باید در زمانی برابر حدود توصیه شده راهبری شوند تا ترکیبات پلیمری EPS و SMP به حد مطلوب رسیده و با گرفتگی غشاء مقابله گردد. هدف این مطالعه روشن کردن تاثیر عوامل مختلف و حساسیت هریک از تغییرات و لزوم دقت در تمام زوایا و پارامترهای مرتب است.