مقاله چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چکیده
مقاله پابمد
مقاله روش شناسی مطالعات
مقاله کیفیت مقالات
مقاله طراحی مطالعه
مقاله کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
مقاله CONSORT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلاچی هما
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی اورک روح انگیز
جناب آقای / سرکار خانم: رواقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چکیده نویسی، یکی از خدمات ثانویه برای تلخیص مطالب و محتوای مدارک است که برای جایگزینی یا گزیده خوانی متن اصلی، تهیه و تولید می شود. برای اطمینان از اینکه این جایگزین ها به چه میزان رساننده متون اصلی هستند، مقایسه عناصر مطرح شده در آنها با استاندارد چکیده نویسی، توجیه پذیر است. در پژوهش حاضر به ارزیابی چکیده مقالات کارآزمائی بالینی تصادفی کنترل شده که در PubMed نمایه شده اند پرداخته شد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش شامل ۳۱۴ چکیده مطالعات از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده می باشد که در PubMed تا پایان سال ۲۰۱۰ با وابستگی سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران نمایه شده بودند. در این پژوهش برخی موارد خاص که از لحاظ روش شناسی کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، مد نظر ارزیابان کیفیت مطالعات است، با استفاده از چک لیست CONSORT مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین امتیاز کیفیت منتسب به چکیده مقالات، از امتیاز ۸-۰ برابر با ۴٫۷۱ با انحراف استاندارد ۱٫۰۲به دست آمد. در این پژوهش هیچ یک از چکیده مقالات امتیاز کامل را کسب نکردند و بالاترین امتیاز کسب شده چکیده مقالات امتیاز هفت بود. از میان طراحی نوع کارآزمائی بالینی تصادفی کنترل شده، کارآزمائی بالینی با شاهدهای موازی نسبت به سایر طراحی ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، اشاره به نوع تصادفی سازی، نوع کورسازی، تعداد مشارکت کنندگان درگیر در مطالعه از کیفیت مناسبی برخوردار نبود.
بحث: تمام نتایج نشان می دهد که موارد در نظر گرفته شده در نگارش چکیده مقالات توسط نویسندگان رعایت نمی شود. برای گزارش بهتر نتایج، باید آموزش های لازم برای پژوهشگران و نویسندگان مقالات در نظر گرفته شود. علاوه بر این، سردبیران مجلات باید راهنماهای گزارش صحیح این نوع از مطالعات را در راهنمای نگارش مقالات درج نمایند تا شاهد هر چه بهتر شدن گزارش این دست از مطالعات توسط نویسندگان باشیم.