مقاله چگونگی شکل گیری کانسار منگنز بزنین، اردستان (اصفهان) بر اساس بررسی های میکروسکوپی و داده های ریزکاوش الکترونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۳۷ تا ۵۴۸ منتشر شده است.
نام: چگونگی شکل گیری کانسار منگنز بزنین، اردستان (اصفهان) بر اساس بررسی های میکروسکوپی و داده های ریزکاوش الکترونی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار رگه ای
مقاله منگنز بزنین
مقاله اردستان
مقاله میزبان ریولیتی
مقاله ریزکاوش الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت ورنامخواستی حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: میرنژاد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی آل هاشم سیده فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار رگهای منگنز بزنین در میزبان ریولیت پرفیری و در راستای گسل اصلی واژگون منطقه با روند غالب شمال خاوری – جنوب باختری تزریق شده است. بررسی های میکروسکوپی و داده های ریزکاوش الکترونی حضور کانیهای منگنز متنوعی از جمله اسپسارتین، رودوکروزیت، بیکسبایت، هاوسمانیت، براونیت، پیرولوزیت، پسیلوملان، کریپتوملان، مانگانیت و منگانوکلسیت را در کانسار منگنز بزنین و کانی های براونیت، پیرولوزیت، پسیلوملان، کلسیت، منگانوکلسیت و رودوکروزیت را در زیرواحد آذرآواری توف آهکی (E6vct) حاوی منگنز – آهن نشان می دهند. توپوگرافی مرتفع تر کارگاه ۱ و ترکیب کانی شناسی آن حاکی از آن است که کارگاه شماره ۱ نسبت به ۲ دستخوش برونزایی بیشتری شده است. شواهد صحرایی، بررسی های کانی شناسی و نتایج تجزیه های ریزکاوش الکترونی روی واحد آذرآواری کربناتی E6py و E6t، ارتباط ژنتیکی بین کانسار منگنز و توالی های خروجی – رسوبی منطقه را ثابت کرده و می توان نتیجه گرفت که سیالات گرمابی، منگنز و کربنات را از سنگ های آذرآواری یاد شده شسته و در طول گسل های اصلی و فرعی منطقه و در شرایط مناسب ژئوشیمیایی ته نشین کرده اند.