مقاله چگونگی تشکیل، رده بندی و کانی شناسی رسی خاک های گچی نمکی منطقه کشکوئیه- انار کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: چگونگی تشکیل، رده بندی و کانی شناسی رسی خاک های گچی نمکی منطقه کشکوئیه- انار کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران مرکزی
مقاله پالیگورسکیت
مقاله خاک های گچی نمکی
مقاله سپیولیت
مقاله منطقه کشکوئیه
مقاله انار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمندی پور فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرپور محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: سرچشمه پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکیل کانی های رسی متاثر از فرایندهای خاک سازی بوده است که به نوبه خود نقش مهمی در مدیریت اراضی ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی تشکیل، رده بندی و کانی شناسی رسی خاک های کشکوئیه انار انجام گرفت. به همین منظور، چهار خاکرخ شاهد مورد آزمایش های فیزیکی شیمیایی و کانی شناسی رسی قرار گرفتند. افق های جیپسیک، سالیک، و ناتریک از جمله افق های مشخصی بودند که در بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی شناسایی شدند. زیرگروه های جیپسیک هاپلوسالید و تیپیک هاپلوسالید بر اساس رده بندی خاک امریکایی جدا شدند. کانی های رسی ایلیت، کائولینیت، کلریت، اسمکتیت، پالیگورسکیت و سپیولیت با استفاده از پراش سنج پرتو X (XRD) شناسایی شدند. به علاوه، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز برای تایید حضور کانی رسی فیبری پالیگورسکیت استفاده شد. کانی رسی سپیولیت برای اولین بار در خاک های استان کرمان گزارش می شود. همبستگی معکوسی بین اسمکتیت و پالیگورسکیت در خاک های مورد بررسی وجود داشت، به طوری که بیشترین میزان اسمکتیت و پالیگورسکیت به ترتیب در افق های سطحی و زیرسطحی مشاهده شدند.