مقاله چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاق اجتماعی
مقاله همبستگی اجتماعی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله در پی تبیین پدیده وفاق اجتماعی در بوشهر است. مبانی نظری این تحقیق بر سطح خرد تاکید دارد. یعنی تبلور جامعه پذیری در عواملی همچون پایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان تعاملات با سه بخش رسمی (دولتی)، غیررسمی (اقوام و خویشان) و نهادهای مدنی، رسانه های جمعی (داخلی و خارجی) و میزان مسافرت افراد (داخلی و خارجی). فرضیه های این تحقیق در پی آزمون وفاق اجتماعی با پایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، نوع و میزان تعاملات افراد (با بخش رسمی ـ غیررسمی ـ نهادهای مدنی)، میزان مسافرت و استفاده از رسانه های جمعی است.
این پژوهش با تعداد نمونه ۲۵۰ نفر در شهر بوشهر انجام گرفت. شیوه نمونه گیری که این پژوهش از آن بهره گرفته، خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی منظم است. نتایج پژوهش مبین آن است که شاخص عام گرایی بیش از شاخص های دیگر قادر است تا وفاق اجتماعی را نشان دهد. تحلیل رگرسیونی، نیز نشان داد که نقش متغیرهایی همچون فعالیت در نهادهای مدنی، تفکر ذهنی، مسافرت به خارج و تحصیلات در تغییرات وفاق اجتماعی کارسازند.