مقاله چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرور سیستماتیک
مقاله مرور توصیفی
مقاله متاآنالیز (فراتحلیل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: پاکپورحاجی آقا امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقالات مروری به دو دسته مرور توصیفی و مرور سیستماتیک تقسیم می شوند. مرور سیستماتیک برای پاسخگویی به یک سوال پژوهشی مشخص و با استفاده از یک روش علمی برنامه ریزی شده مطالعات مرتبط با سوال مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد. ساختار کلی یک مرور سیستماتیک عبارتست از جستجو و یافتن مطالعات مربوطه، ارزیابی آنها بر اساس معیارهای مشخص، تلفیق نتایج و ارائه یافته بطور موجز و شفاف. این نوع مرور کمک می کند تا افراد تصمیم گیر بتوانند تصمیم درستی در رابطه با یک موضوع مشخص که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اتخاذ نمایند.
انجام مرور سیستماتیک نیازمند کسب تجربه و زمان کافی بوده و نویسندگان آن باید بر موضوع مورد بررسی تسلط کافی داشته باشند. فرآیندهای نسبتا یکسانی برای انجام یک مرور سیستماتیک توسط صاحب نظران مختلف ارائه گردیده است که معمولا شامل مراحلی همچون تعیین سوال پژوهش، تنظیم قرارداد پژوهش، جستجوی متون، استخراج داده ها، ارزیابی کیفیت، تحلیل داده ها و ارائه نتایج، و تفسیر نتایج می گردد. اجرای هریک از این مراحل نیازمند توجه به قرارداد یا برنامه ای است که معمولا قبل از شروع مطالعه توسط نویسندگان تنظیم می گردد و رعایت آن مانع سوگیری و انحراف از مسیر پژوهش خواهد شد. برای نگارش یک مقاله با استفاده از مرور سیستماتیک اجزای مشابه یک مقاله پژوهشی اصیل نظیر چکیده، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری می بایست مورد توجه قرار گیرد.