سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا شکرزاده – کارشناس پژوهش، کارشناس ضمن خدمت، کارشناس بهداشت (پآموزش و پرورش منطق
منیژه مولائی – کارشناس پژوهش، کارشناس ضمن خدمت، کارشناس بهداشت (پآموزش و پرورش منطق
هما حاجتی – کارشناس پژوهش، کارشناس ضمن خدمت، کارشناس بهداشت (پآموزش و پرورش منطق

چکیده:

یک رابطه مستقیم بین سطح علمی معلم و میزان پیشرفت تحصیلی دانش اموزان وجود دارد. برای ارتقای سطح علمی معلمان است. این پژوهش با هدف فزایش تمایل و انگیزه OJT یک مدل آموزشی جدید به نام اموزش مجازی فرهنگیان شهر تهران در سایت فرهنگیان جهت شرکت در دوره های مجازی با تلاش گروه تحقیق فوق از شهریور ماه ۸۹ تا تیر ۹۰ در مدت یازده ماه انجام شد. مراحل کلی این پژوهش شامل تشخیص، تغییر و اجرا و ارزیابی است. برای جمع آوری اطلاعات در شواهد ۱ با سه ابزار مشاهده، پرسش نامه، مطالعه و تحقیق استفاده کردیمو سپس شروع به تجزیه و تحلیل شواهد ۱ یا تفسیر داده ها از روش الگو تفسیر داده های استرینگر یا شش پرسش، هم چنین از روش استخوان ماهی یا Fish Bone Diagram استفاده کردیم و ثابت کردیم که فرهنگیان برای ثبت نام، شرکت د ردوره های مجازی بی انگیزه هستند. به دنبال بهترین راه حل ها رفته و مهمترین انها به اجرا درآمد. برای جمع آوری اطلاعات شواهد ۲ با ابزارهای مشاهده و پرسش نامه استفاده کرده و نتایج حاصل از تفسیر داده های شواهد ۱ و ۲ را با هم مقایسه کردیم و نمودارها، فرهنگیان مبنی بر شکرت در دوره های مجازی رتبه اول را کسب کردند.