سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا احمدی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران
فردین خیراندیش – دانشکده فیزیک ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده:

در این مقاله ، یک بیان ساده برای چگالی نیروی الکترومغناطیسی در میدان الکترومغناطیسی بسامد پایئن ، در یک محیط اتلافی همسانگرد در مقیاس نانو را محاسبه میکنیم ، این نتایج از طریق میانگین گیری میکروسکوپی از چگالی نیروی لورنتسی محاسبه می شود. این محاسبات اجازه ی محاسبه ی نیروی الکترومغناطیسی حقیقی الاستیک در محیطهای با گذردهی الکتریکی مختلط و تراوایی مغناطیسی مختلط در مقیاس نانو را می دهند ، و در ادامه تانسور انرژی-تکانه سه بعدی در محاسبات ، در محیطهای اتلافی کاهش پیدا می کند که با تانسور مشهور هلمهولتز همخوانی ندارد