سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – دانشگاه تهران
سیدمهدی موسوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
آزاده حسین پناهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

میتوان گفت انتخاب بهترین ترکیب سنگدانه ها با اندازه های مختلف یکی از مهترین فاکتورهای طرح اختلاط بتن است سنگدانه به عنوان ارزانترین بخش تشکیل دهنده بتن نقش زیادی درخصوصیات رفتاری بتن تازه و سخت شده ایفا می کند چگالی تراکمی یکی از فاکتورهای جامعی است که برای بیان خصوصیات سنگدانه مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله ابتدا این فاکتور معرفی شده و روشهای تئوری و روش آزمایشگاهی اندازه گیری این فاکتور معرفی شده و سپس به تاثیر این فاکتور برخواص رئولوژیکی ملات خودتراکم پرداخته می شود به این منظور ۵ طرح اختلاط ملات خودتراکم درنظرگرفته شدها ست و درابتدا چگالیتراکمی این طرح به روش ازمایشگاهی و روش تئوری محاسبه می شود.