مقاله چیستی شناسی روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۲۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: چیستی شناسی روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه اسلامی
مقاله تعلیم و تربیت اسلامی
مقاله روش شناسی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار پیش رو با هدف بررسی رویکردهای پژوهش موجود در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به منظور انتخاب روش پژوهش مناسب به رشته تحریر درآمده است.
پس از توصیف و نقد و بررسی هر یک از رویکردها، رویکرد انتخابی به همراه روش شناسی پژوهش مناسب تبیین می شود. نگارنده از میان رویکردهای موجود، رویکرد مضاف بودن فلسفه را به «تعلیم و تربیت اسلامی» به مثابه نظام تربیتی استنتاج شده از منابع دینی با استمداد از روش فلسفی و آموزه های دینی را انتخاب می کند و به این نتیجه می رسد که روش مناسب پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی روش تعقلی، استدلالی و استنتاجی در بعد فلسفی و زیربنایی رشته و روشهای تجربی در ساحت علمی و روبنایی آن است. از این رو در تدوین مبانی به مبانی فلسفی در کنار سایر منابع دینی روی می آورد و روش تعقلی و تجربی را در پژوهش بر می گزیند.