مقاله چیستی سعادت از منظر مسکویه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها) از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: چیستی سعادت از منظر مسکویه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعادت
مقاله خیر
مقاله کمال
مقاله مسکویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی عین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اصلی این پژوهش تحلیل چیستی سعادت از دیدگاه مسکویه، و روش تحقیق آن توصیفی – تحلیلی است. مسکویه سعادت را به عنوان خیر و کمال در قیاس با صاحب اش تعریف می کند. بر این اساس یک وابستگی و پیوستگی میان خیر و کمال و سعادت برقرار می کند. او برای خیر دو تعریف ارائه می دهد و آن را به اقسام مختلفی مثل خیرات شریف، ممدوح، مطلق و غیرمطلق، عام و … تقسیم می کند. از تامل در برخی از این اقسام این پیوستگی بهتر ظاهر می شود. او همچنین برای سعادت چهار ویژگی معرفی می کند: ۱٫ غیرموقت بودن، ۲٫ اکتسابی بودن، ۳٫ مختص عقلا بودن، ۴٫ عدم درک کنه سعادت اخروی در دنیا؛ و سعادت را به اقسام مختلفی چون سعادت در بدن و خارج از بدن، و اقسام پنج گانه تقسیم می کند.