سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران شاهولی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسف هی آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور ه
نادیا بویری –

چکیده:

امروزه با گسترش جوامع و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و … در آنها، الگوهای زندگی نسبت به قبل بسیار متحول شده وعوارض منفی بسیاری را سبب گردیده است. تغییر الگوی بیماری، از جمله ی این عوارض می باشد که از آنها به عنوان بیماری های شیوه ی زندگی یاد می شود. بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، انواع سرطان ها و بیماری های روانی در این گروه جای می گیرند. طبق نظر متخصصان، تلاش برای بهبود زندگی بوسیله ی دوری از عوامل خطر و همچنین اصلاح شیوه ی زندگی روزانه، تا حد قابل توجهی می تواند از بروز این نوع بیمار یها جلوگیری کند. در این مقاله با توجه به الگوهای مختلف زندگی روزانه، مدلی چهار مرحله ای برای اصلاح و بهبود شیوه ی زندگی پیشنهاد شده است. هدف از ارائه مدل چهار گام تاسلامتی این است که بر اساس آن، فرد بتواند با همگام شدن با چهار مرحله ی مدل، سطح سلامت روزانه ی زندگی خود را در طول زمان به سطح شیوه ی زندگی سالم نزدیک کند تا زندگی سالم تری داشته باشد.