سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الهام مقصودلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این مقاله روشی برای دسته بندی داده های روی مرزهای مشترک پیشنهاد می شود.برای این منظور ابتدا DMU ها را باتوجه به توابع تولید قطعه ای بدست آمده از روش DEA دسته بندی نموده،سپس همه DMU ها را به صورت شعاعی روی توابع تولیدشان تصویر کرده و سپس داده های روی مرزهای مشترک را با استفاده از یکی از روش های تحلیل ممیز(DA) و مبنی بر فاصله و روش Singlelink و روش Averagelink دوباره دسته بندی می کند.یک مثال برای توضیح دادن کاربرد آن و پایداری روش های پیشنهاد شده ی دسته بندی مبتنی بر DBA_DEA و Single link_DEA وAveragelink_DEA آورده شده است.