سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

فراز صادق وزیری –

چکیده:

تقریبا همه صاحب ننظران اتفاق نشر داند که استان کردستان دارای استعدادهای بالقوه بسیاری است. و دراین زمینه مقالات توصیفی بسیاری وجود دارد که در آنها پتانسیل ها و توانایی های بالقوه کردستان بررسی شده و تلویحا یا صراحتا محرومیت ها و کاستی های کردستان تشریح گردیده است. اما این مقاله یک مقاله تحویزی است و سعی دارد به ارائه چند راهکار عملی بپردازد. در این مقاله نقش صنایع کوچک NGO ، خود اشتغالی ، کارآفرینی انکوباتورها و شرکتهای سرمایه گذاری و توسعه بررسی و تشریح خواهند شد. در هر فصل به تعریف و تشریح راهکار مربوطه ، فوائ آن ، مشکلات اجرائی هر راهکار و ارائه راه حل هایی برای آن مشکلات خواهیم پرداخت. در هر راهکار مشارکت مردمی محور اصلی بوده لکن نقش دولت انکار نگردیده و به عنوا عاملی تسهیل و تسریع کننده در نشر گرفته شده است.