سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه حقی – دانشجوی ارشدتکنولوژی معماری دانشگاه تهران
کتایون تقی زاده – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

انعطاف پذیری به عنوان یک واژه کلیدی در طراحی معماری امروز و به ویژه هنگام بحث از طراحی معماری آینده به کار می رود تا معماری بتواند در طول زمان همچنان پاسخگوی نیازها و خواست های کاربر خود باشد اگرچه برخی از ساختمان های امروز خود را انعطاف پذیر می نامند اما همچنان صلب و خسته کننده هستند و نتوانسته اند مفهوم انعطاف را که در راستای خواست کاربرقرار دارد با استفاده از یک سیستم مناسب به اجرا درآورند پژوهشهای متعددی پیرامون مسئله انعطاف پذیری در معماری مسکونی انجام گرفته است اما کاربری های دیگر هنوز مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است دراین بین فضاهای آموزشی با توجه به تغییرات ساختاری نظام آموزش و پرورش کشور نیاز به انعطاف را برای انطباق با الگوهای جدید آموزش و فعالیت های متفاوت آموزشی را در خود داراست همچنین امکان تغییر و ایجاد تنوع در فضا موجب پویایی فضای محیط آموزشی گشته و آن را سرزنده می سازد.