سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردوان مجیدی – موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات

چکیده:

چارچوب ها و متدولوژی های معماری سازمانی ، چالش هایی را پیش روی خود دارند. تجزیه گرائی ، عدم فراهم آوردن زمینه انجام یک فعایت هنری، محصور شدن در محدودیت های کلیشه ها،محدودیت در تجسم انگاره های ذهنی معمار، عدم وجود ساز وکار شفاف برای بنا ساختن معماری بر شالوده های نظری و نظریه پردازی، محصور شدن در فرایند خطی طراحی معماری به صورت کامل قبل از اجرا و طولانی شدن ، زمان طراحی،عدم تعامل مناسب با برنامه ریزی راهبردی، و ضعف در طراحی نهادها و سازه های اجتماعی، از مهمتریناین چالش ها محسوب می شود. چم تلاش می کند با اتخاذ اصول تکامل تدریجی، فراهم ساختن قالب آزاد برای ارائه سطوحی از محصولات معماری،عمل در نقش فراچارچوب، سازماندهی معماری به صورت ترکیب گرا، تعامل و یکپارچگی فعالیت های اساسی تحول سازمانی، اتخاذ رویکرد باغبانی به جای رویکرد نجاری درتحول سامان، و بنا ساختن سازمان به عنوان یک نهاد، و با استفاده از نهادها و سازه های اجتماعی و درپهنه فرهنگ، بستری برای پاسخ به این چالش ها را فراهم آورده و این چاش ها را کاهش دهد. در این مقاله پس از تبیین پدیده معماری ، ماموریت اساسی و ارکان آن، چالش های اساسی پیش روی چارچوب ها و متدولوژی های موجود، مورد اشاره قرار خواهد گرفت. سپس اصولی که چم برای پاسخگویی به این چالش ها اتخاد میکند، بیان میشود. پس از آن ، ابعاد و ساز و کارهای محوری چم، مبتنی بر اصول مطرح شده معرفی، و وضعیت کنون چم و تجربیات انجام شده بر آن مورد اشاره مختصر قرار خواهد گرفت.