سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
گلسا صالحی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعیده رادمنش – کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا دهقانپور – مدرس موسسه آموزش عالی جواد، استان یزد

چکیده:

با نگاهی به محورهای ارائه شده در همایش چشم انداز قشم م یتوان ملاحظه نمود که از نگاه برنامه ریزان این همایش محورهای متعددی به عنوان محور توسعه این جزیره در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال گردشگری، حمل و نقل، صنایع نفت و گاز محورهایی است که به نوعی می تواند به عنوان محور توسعه این جزیره مد نظر قرار گیرد. با این وجود، هنگامی که محورهای متعددی به عنوان محورهای توسعه یک منطقه پیشنهاد می گردد، به همان اندازه نیز اختلاف نظرها درباره اولویت محورهای مذکور گسترش می یابد و از این رو، این سوال که د رجریان توسعه منطقه مورد نظر کدام بخش محور اساسی توسعه آن منطقه است، سوالی است که بیش و پیش از ه رچیز دیگر باید پاسخی که بر سر آن توافق نسبی وجود دارد، ارائه گردد. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا تجربه ارزشمند استان یزد را در راستای تدوین چشم انداز این استان و با تأکید ویژه بر نحوه تدوین چشم انداز بخش صنعت و معدن، در اختیار تدوین کنندگان چشم انداز جزیره قشم قرار دهد. این مقاله نشان خواهد داد که چگونه تعارضات موجود در تعیین اولویت های هر بخش اقتصادی م یتواند به همگرایی و در نتیجه دستیابی به نتیج های که بر سر آن توافق نسبی وجود دارد تبدیل گشته و به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه بخش مورد نظر در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.