سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
علی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ایمان رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از اشکال اصلاح نظام اداری اقتصادی به پدیده ای جهانی تبدیل شد دراین مقاله فرایند خصوصی سازی درغالب چهارمنظر کارت امتیازی متوازن بررسی می شود بدین منظور اهداف موانع و راهکارهای خصوصی سازی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن ازچهاردیدگاه مالی مشتری /بازار، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مورد بررسی قرارمیگیرد و درنهایت استراتژی مناسب برای فرایند خصوصی سازی براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ارایه می گردد