سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کرم سینا – عضو هیأت علمی دانشکده فنی و حرفه ای امام محمد باقر ع ساری
معصوم آهی اندی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

انتخاب موقعیت مکانی یک فرودگاه بعنوان یکی از مکان های استراتژیک شهری، از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید همه جنبه های آنرا در نظر گرفت. در این راستا، نه تنها می بایست به وجوه اقتصادی و سیاسی آن توجه شودبلکه تبعات اجتماعی آن برای شهروندان را نیز نباید نادیده گرفت. بالتبع یکی از تأثیرات زیست محیطی فرودگاه، سر و صدای هواپیماهاست که این می تواند برای ساکنین حومه فرودگاه تبعات منفی بر سلامتی افراد داشته باشد. بدینمنظور سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکایو ۱) اقدام به تدوین استانداردها، سیاستگذاریها و مواد راهنمای متعددی در این خصوص نموده است. امروزه سیاست ها و مقررات مدیریت سروصدا در فرودگاه های تجاری بازنگری شده اند. این مقاله سعی کرده در ابتدا به بررسی و معرفی راهکارها و سیاست های وضع شده بین المللی در جهت کاهشتأثیرات سروصدای هواپیما بر سلامتی شهروندان ساکن در حومه فرودگاه پرداخته و سپس به تحقیقی که در خصوص تأثیر سروصدای هواپیما بر ساکنین واقع در جنوب فرودگاه سیدنی استرالیا صورت گرفته بپردازد.