سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدعلی وزیری –
غلامرضا ملک زاده –
نرجس صفری –

چکیده:

باتغییر ماموریت دانشگاه هااز اموزش به پژوهش و سپس از پژوهش به کارافرینی ارتباط با صنعت ازاهمیت ویژه ای برخوردار شده است و باتوجه به تحولات گسترده جهانی و تغییر درروابط بین سه عامل دخیل درنواوری دولت صنعت دانشگاه رسالت سومی نیز برعهده دانشگاه ها نهاده شد هاست که از آن با عنوان کارافرینی دانشگاهی و مشارکت درتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع یاد می شود کارافرینی دانشگاهی به عنوان ایجاد زمینه نوآوری دراعضای دانشگاه تجاری کردن نتایج پژوهشی دانشگاه ها و بالطبع توسعه فعالیت های اقتصادی تعریف میگردد کشور ما نیز باتوجه بهداشتن دانشگاه های متعدد دارای پتانسیل بسیاربالایی درجهت استفاده از این منابع دانشگاهی برای توسعه بیشتر درابعاد مختلف و ازجمله کارافرینی است.