سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن
احسان ملکی – دانشجوی کارشناسی مهندس یاکتشاف معدن

چکیده:

مطابق آخرین اماروارقام جهانی کشورهای ایتالیا چین ترکیه و هند درصدرتولید کنندگان صادر کنندگان ووارد کنندگان سنگ جهان به منظور فراوری و صادرات مجدد قرار دارند براساسبراوردها مصرف جهانی سنگ ازحدود ۸۶۶ میلیون مترمربع درسال ۲۰۰۴ به حدود ۴/۹ میلیاردمترمربع درسال ۲۰۲۵ خواهد رسید لذا بازارهای بین المللی بطور پیوسته شاهد رقابت فشرده بازیرگان اصلی این عرصه خواهند بود ودراین میان سوال اساسی این است که جایگاه ما درتجارت بین المللی چند ده میلیاردی اینده درکجا خواهد بود؟ بررسی دقیق صنعت سنگ ایران درمقایسه با کشورهای صاحب این صنعت دردنیا نشان میدهد که این صنعت با حاشیه ها و مشکلاتی روبروست و اکنوندرگلوگاه زمانی مهمی قرار دارد تولیددرکشور علیرغم وجود انرژی ارزان بهدلیل بالا بودن هزینه نیرویا نسانی و سایرهزینه های تولید پرهزینه است.