سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل ابراهیمی – دانشجوی دکتری ، برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی و رئیس واحد
بهرام فاتح – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
سیاوش طهماسبی –

چکیده:

امروزه کارآفرینی از عوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادی و ابزاری کارآمد برای کاهش تعداد بیکاران محسوب میشود. از طرف دیگر آموزش کارآفرینی مهمترین تلاشی است که بستر لازم برای کارآفرینی دانش و مهارتهای ضروری به افراد علاقمند بالاخص دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی که جویای مشاغل ارضا کننده هستند را فراهم میکند. آموزش کارآفرینی لازمه توسعه کارآفرینی است و به همین منظور در چند سال گذشته دولتها به طورجدی به تشویق کارآفرینی پرداختهاند.شواهد بسیاری در جهان وجود دارد که نظریه اکتسابی بودن کارآفرینی را تأیید مینماید و این مسئله آموزش کارآفرینی را مناسب میداند. امروزه بیشتر دانشگاهها مشتاق به مطالعه وآموزش کارآفرینی میباشند و علاقمند به مبادله تجارب خود هستند. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که : ۱- کارآفرینان آینده را آموزش بدهد ۲- کسب و کاری را ایجاد نمایند ۳- روحیه کارآفرینانه را در دانشجویان توسعه بدهد خود ۴- کارآفرینانه عمل کند ۵-انکوباتورهای کسب و کار راسازماندهی – کند ۶- پارک های تکنولوژی و … ایجاد کند ۷- از لحاظ مالی استقلال پیدا کند ۸- گسترش فرهنگ کارآفرینی ۹ ایجاد نگرشهای کارآفرینانه ۱۰ – پرورش مهارتهای کارآفرینی .