مقاله چشم اندازی فرهنگی به آموزش، برنامه درسی و یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: چشم اندازی فرهنگی به آموزش، برنامه درسی و یادگیری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز فرهنگی
مقاله انسان شناسی
مقاله فرهنگ
مقاله مردم نگاری
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به معرفی اجمالی چشم انداز فرهنگی به آموزش اختصاص دارد. می توان آن را درآمدی بر موضوع مورد بررسی در نظر گرفت و نه بیشتر؛ زیرا هر یک از موضوعاتی که توضیح می دهیم نیازمند بحث های مستقل و گسترده می باشد. برای این منظور ابتدا اجمالا رویکردهای مختلف به آموزش شامل رویکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را توضیح می دهیم. سپس زمینه تاریخی و اجتماعی و معرفتی شکل دهنده چشم انداز فرهنگی به آموزش را بررسی می کنیم. آنگاه به بررسی ویژگی ها و چیستی این چشم انداز می پردازیم. در این بخش موضوعات و پرسش های اصلی در چشم انداز فرهنگی به آموزش را شرح می دهیم. سپس به معرفی چشم انداز در مطالعات آموزش در ایران می پردازیم. در این بررسی، ما به اقتضا بحث از روش «مرور منابع» و «تفسیر متون» استفاده کرده ایم. این مطالعه در نهایت «تحلیلی توصیفی» است. اهمیت بحث حاضر در این است که تاکنون چشم انداز فرهنگی در زبان فارسی به صورت متنی مستقل ارائه نشده است، هر چند در این زمینه تحقیقات تجربی ارزشمندی وجود دارد.