سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه فراست – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
زهره صادقی – کارشناس ریاضی کاربرد کامپیوتر

چکیده:

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماع یاست هنجارها و قواعدی که در رفتارها از آنها پیروی می شود به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از نمادهای بارز کجرفتاری های اجتماعی در کلان شهرها می باشد بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی به عنوانی یکی از علل بروز مشکلات معضلات و حوادث ترافیکی تابعی از عوامل فرهنگی اجتماعی اقتصادی و جغرافیایی است این در حالی است که اصلی ترین علت بروز تخلفات رانندگی در ایران عامل انسانی است که از دیدگاه علوم روانشناسی جامعه شناسی ، علوم تربیتی و بهداشت قابل بررسی است که دراین مقاله از دیدگاه روانشناسی به آن پرداخته شده است هدفاصلی این مقاله بررسی علل تخلفات رانندگی سطح شهر اصفهان از دیدگاه رانندگان می باشد که براساس تحلیل نظریه های انگیزشی انگیزه های تخلف و سرپیچی از قوانین و مقررات توسط رانندگان شهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است.